Een dood spoor in Erfgenaam Gezocht

In de aflevering van donderdag 22 december bijt Axel Daeseleire zich opnieuw vast in de zaak van Robert Heremans uit Pijpelheide, geboren in 1939 en overleden in 2015. Op het internet vond Axel weinig bruikbare informatie behalve het adres van zijn laatste woonplaats. De villa bleek al jaren onbewoond en bevindt zich in zeer slechte staat. De buurvrouw vertelt aan Axel dat het ministerie van erfloze nalatenschappen – Axel niet onbekend – het huis recentelijk per opbod heeft verkocht. “Vadertje staat zit me duidelijk op de hielen, maar dat is goed nieuws want dat zou kunnen betekenen dat hier wel wat geld te rapen valt”, besluit Axel.

Vorige week startte Axel ook de zaak op van Mariette Bogaert, overleden in 2016 in Schilde. Een pittige en karaktervolle dame die bovendien een zoon zou hebben, een erfgenaam dus, maar met wie ze al jaren geen contact meer had. Axel verneemt wel dat haar buren haar 3 à 4 keer per week in het rusthuis kwamen bezoeken. Dat blijkt een interessante piste te zijn want via hen verneemt Axel dat de relatie tussen moeder en zoon, Staf, zodanig slecht was dat Staf zelfs niet aanwezig was op haar begrafenis en bovendien de erfenis weigerde uit schrik voor schulden. Maar daar kan Axel wel eens verandering in brengen…

Inmiddels start Axel een nieuwe zaak op: die van Martha Neckers uit het West-Vlaamse Slijpe. Opvallend hierbij is dat Martha gestorven is op exact 100-jarige leeftijd. In de archieven van de familiekunde West-Vlaanderen ontdekt Axel dat niet alleen Martha maar ook al haar broers en zussen ongehuwd én kinderloos bleven. Dat maakt de zoektocht naar een mogelijke erfgenaam er niet makkelijker op, zoveel is nu al duidelijk…

Erfgenaam Gezocht op 22 december om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO.

Foto: DPG Media

Geef een reactie